Ons team

Directie

Zij heeft als primaire taak: bewaken en leiding geven aan de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school, personeelszaken, financiële zaken en identiteitszaken.

Leerkrachten

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Zij bereiden de lessen voor, geven les, houden de leerresultaten bij, voeren overleg, werken aan schooltaken, schrijven rapportages en houden gesprekken met ouders. Ze leren van en met elkaar en volgen op of buiten de school studiedagen en cursussen op opleidingsinstituten

Kwaliteitsondersteuner

Onze school kent een kwaliteitsondersteuner. Zij is vrij geroosterd van lesgevende taken en ondersteunt de leerkrachten. Zij voert begeleidingsgesprekken met alle leerkrachten, observeert leerlingen en zorgt dat alle toetsgegevens verwerkt en geanalyseerd worden.

ICT-er

De ICT-er zorgt ervoor dat alle computers in de groepen naar behoren werken. Verder ondersteunt zij de leerkrachten in het gebruik van de software. En geeft stuur aan het bovenschools vastgestelde beleid op het gebied van ICT.

Onderwijsassistent (OAS)

Op maandag tot en met vrijdag is er een aantal uren een onderwijs assistent aanwezig. Ze biedt ondersteuning in de kleutergroepen bij het pauze moment, de lunch en lessen. Daarnaast werken de onderwijsassistenten met kleine groepjes kinderen om bijvoorbeeld extra te oefenen met lezen.