Naam van de school

In 1973 werd de huidige school gebouwd. De school kreeg de naam 'Op de Hoogte'.

Deze naam is tweeledig: 
1. als schoolteam proberen we de kinderen 'op de hoogte' te brengen; 
2. de plaats waar de school gebouwd is, heeft deze naam altijd al gehad. Op de hoogte werd de mest en ander afval van de omringende boerderijen gegooid. Later groeide er gras overheen, maar de naam bleef gehandhaafd.