Kwink

Voor het sociaal emotioneel leren maken wij op CBS Op de Hoogte gebruik van de methode Kwink. De methode biedt oefeningen voor thuis en school, zodat we samen verschillende vaardigheden kunnen oefenen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed in hun vel zitten. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die goed in hun vel zitten en die les krijgen in een veilige omgeving waar een fijne sfeer hangt zich beter kunnen richten op de leerstof. Daarbij neemt de betrokkenheid en de motivatie voor het leren toe en dit uit zich in betere prestaties.

Klik op de link hieronder voor een volledige informatiebrief over Kwink.