Educatief partnerschap

Ouders en verzorgers zien we dan ook als partner die actief wordt betrokken bij de schoolontwikkeling. Wij vinden het  heel belangrijk dat ouders en verzorgers actief mee kunnen denken over de school. Dat zij  zowel gevraagd als ongevraagd de directeur van de school van advies kunnen voorzien.

Er is hier geen vaste ‘denktank’ voor. Ouders worden op onderwerp uitgenodigd om mee te denken. Dit kan tijdens een ouderavond bijvoorbeeld de ‘wall of wishes’  of tijdens een bijeengeroepen klankbordgroep op onderwerp, bijvoorbeeld onderwijs aan meer/hoogbegaafden.