Uw kind aanmelden, de procedure

De keuze van de juiste basisschool voor uw kind is een belangrijke keuze. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om kennis te komen maken op CBS Op de Hoogte. Deze kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school, zodat u kunt zien en horen hoe wij met de kinderen werken op school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school.

De formulieren zijn te verkrijgen bij de directie of bij de kleuterleerkrachten.