Missie

Leren is het verwerven van kennis en vaardigheden. Kinderen leren als ze spelen, luisteren, praten, nadenken, oplossen, zich een mening vormen, schatten, rekenen en schrijven. Maar ook in de gesprekken met de leerkrachten en in het samenwerken met medeleerlingen.

Leren doe je als je iets kunstzinnigs maakt, als je beweegt, als je een proef uitvoert of een toneelspel opvoert of zingt.

Leren doe je ook met je hart als je je betrokken weet bij een onderwerp, als je het met plezier doet en als je interesse wordt gewekt.

Leren doe je met hoofd, hart en handen. Leren is even veelzijdig als de kinderen zelf.